Ta kontroll over din pensjon

Født i årene 1944 - 1953? Sjekk dine valgmuligheter og hvordan pensjonsreformen kan slå ut for deg. Regelverket for deg som er født i 1954 eller senere, er ikke vedtatt.

Forutsetninger